.

STOKA CREW

Naša komunita verí, že zabávať sa dá na úrovni. A tým sa nemyslí materiálna úroveň, ale tá „ľudská“. Spájame ľudí, ktorí radi počúvajú kvalitnú elektronickú hudbu a zabávajú sa, podporujeme umelcov tohto aj iného druhu, cestujeme na hudobné podujatia a to nám robí radosť. Vytvárame spoločenstvo, ktoré zdieľa podobné hodnoty. Tými hodnotami sú úcta a rešpekt k druhým ľuďom, mierumilovnosť, otvorenosť názorov, akceptácia rozdielov medzi nami, dôvera, viera v dobro, vzájomná pomoc a hlavne bezpečie. Nie len to fyzické, ale predovšetkým emočné a mentálne. Iba v bezpečnom prostredí si môžeme dovoliť pustiť naše strachy a naplno prežiť emócie s tým spojené.

Hudba je fenomén, ktorý patrí k ľudstvu už od jeho začiatkov. K hudbe bezpochyby patrí tanec. Pri tanci môže okrem všeobecného uvoľnenia dochádzať k rozšíreným stavom vedomia a na povrch sa dostanú rôzne obsahy nevedomia. Skupina, ktorá umožní jednotlivcovi naplno prežiť vynárajúce sa obsahy, je podporná a liečivá. Jednotlivec tak môže spoznať sám seba a zistiť na akých stránkach svojej osobnosti môže pracovať. My sme taká skupina.

Naše desatoro

  1. Nefotíš a nenatáčaš ostatných, keď sú sami so sebou
  2. Akceptuješ rozdielne vyjadrovanie emócií u každého
  3. Ponúkneš objatie ak ty sám máš dosť energie
  4. Nevyrušuješ ostatných slovom, keď oni tancujú
  5. Vodu podáš keď vidíš, že je potrebná
  6. Vždy sa postaráš o seba, nie si nikomu na obtiaž
  7. Nechodíš za DJ-om aby zahral tvoj track
  8. Dovolíš sám sebe uvoľniť sa
  9. Agresivitu ovládaš a neubližuješ nikomu slovom ani fyzicky
  10. Empatiu kultivuješ, posudzovanie odmietaš

Aktuálne akcie​

Coming soon